چرا زی‌بوم؟

  • پلتفرم زی‌بوم به استانداردسازی و همزبانی سرویس‌های ارائه شده در شرکت‌های مجموعه فاخر کمک می‌کند.
  • با اتصال شرکت‌های مجموعه فاخر به پلتفرم، شبکه ارزش هلدینگ فاخر شکل می‌گیرد.
  • اعضای شبکه می توانند به سادگی سرویس‌های خود را در این بستر ارائه دهند و همزمان از سرویس‌های دیگران نیز بهره‌مند گردند.
  • در این شبکه گردش جریان اطلاعات، جریان مرسوله، جریان مالی شکل خواهد گرفت و باعث هم افزایی کسب و کارهای مجموعه خواهد شد.
  • زی‌بوم بخش‌های مختلف زنجیره لجستیک را از تولیدکننده مرسوله تا خدمات حمل و انبارداری ،سورتینگ و توزیع را در کنار هم قرار می‌دهد و با افزودن خدمات ارزش افزوده این زنجیره را قویتر و کامل‌تر می‌کند.
  • سرویس‌های موجود در اکوسیستم ، قابل فروش برای همه شرکت‌های اتصال یافته به پلتفرم خواهد بود و منجر به جذب مشتری بیشتر برای بازیگران می‌شود.
  • باتشکیل‌ CLE تمامی‌ شرکت‌های‌ مجموعه‌ فاخر‌ آماده‌ ارتباط‌ و‌ رقابت‌ همکارانه‌ در‌ اکوسیستم‌ زی‌بوم‌ خواهند‌ شد.

مسیر حرکت به سمت زی‌بوم

❖ تحلیل کسب و کارها و مهندسی محصول

❖ شناخت و ترکیب سرویس‌ها

❖ پشتیبانی خدمات

❖ نظارت و پایش ارتباطات

❖ جذب مشتریان جدید

❖ تسهیل اتصال کسب و کارها به یکدیگر

❖ انتشار استانداردها و پروتکل‌های تعیین شده به سایر بازیگران اکوسیستم

❖ تکمیل سرویس‌ها و خدمات زنجیره لجستیک با همکاری کسب و کارهای فعال در این حوزه

❖ رفع نیاز برای ارائه سرویس‌ها و خدمات با استفاده از جذب و اتصال شرکت‌های موجود در صنعت

با ما در ارتباط باشید